måndag 21 januari 2013

Välkomna till Programmering för webben, våren 2013

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://edu.mah.se/sv/Course/DA130A#Syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs på It's learning.

På Kronox finns aktuellt schema

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP-delen av boken. MySQL-delen av boken, dvs kopplingar till databaser, kommer att gås igenom i kursen Databasbaserad publicering i höst.

Boken kan beställas direkt från förlaget, både som e-bok ($29) och pappersversion ($39) på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql5/

eller från svenska butiker som tex Bokus och AdLibris

Lärare på kursen:
Kursansvarig Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
Laborationshandledare Mirel Bikic, mirel.bikic@me.com

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
4 1. Introduktion
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns instruktioner hur man ställer in Dreamweaver.
Läs s 49-53 i boken. Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
5 2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 53-56
6 3. Formulär
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 57-70 Repetera gärna formulär på Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
7 4. Strängar, if-satser
OBS: föreläsning inställd pga sjukdom. Läs föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Videoinstuktioner till laboration 4 kommer att publiceras under vecka 8 eftersom det blev strömavbrott under tisdagslabben.
8 självstudier
Här finns självstudie 1.
Här finns självstudie 2.
Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas varmt. Lösningar kommer senare att publiceras.
9 5. Kontrollstrukturer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
läs s. 76-85 i boken Eftersom det var både inställd föreläsning pga sjukdom och inställd lab pga strömavbrott i förra veckan kommer det också att bli repetition av materialet från vecka 4.
10 6. Strukturerad PHP-programmering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns extramaterial om include.
Här finns lösning till selfstudy 1.
Här finns lösning till selfstudy 2.
s 161-176
11 7. Filhantering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
12 8. Filuppladdning mm.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några filer som behövs till labben.
13 9. Cookies och sessions
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en bild som behövs till labben
14 10. Mail, bilder
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
15 11. Intro till databaser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen create.php.
16 12. Använda API
OBS följande förberedelse ska göras innan labben:
  1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
  2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr och tagga bilderna med sökord. Använd olika taggar men se till att flera bilder har samma tag.
  3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna i länken ovan och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
  4. Ta reda på ditt flickr user id. Om du inte hittar det på dina flickr-sidor kan du hitta det på http://idgettr.com/
Laborationsuppgifter
  1. Gör en sida som visar 50 bilder som matchar en viss söktext (Du väljer själv söktext. Ingen fantasi? Prova "cat", "dog", "game of thrones")
  2. Ändra så att sidan bara visar 20 bilder. Du måste då ändra i funktionen search i flickr.php
  3. Ändra så att sidan bara visar dina egna bilder. Gör det genom att lägga till en ny funktion i filen flickr.php som heter searchme. Den ska se ut som funktionen search, men variabeln $search måste kompletteras med user_id=ditt flickr-id. Full dokumentation för sökningen finns på http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.search.html
17 Introduktion till projekt
Här finns projektbeskrivning.
Här finns en några filer som behövs till labben
23 Redovisning av projekt för båda grupperna 4 juni kl 13.15-17.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar