måndag 20 augusti 2012

Databasbaserad publicering hösten 2012


Välkomna till höstens kurs i databasbaserad publicering. Som vanligt kommer den mesta informationen att finnas här på Things I Teach, men inlämingar sker på It's learing. Något som skiljer från php-kursen i våras är att vi är flera lärare på kursen. Utöver mig Bo Peterson (bo.peterson@mah.se) kommer ni att träffa Magnus Westmar (magnus@dpn.se) samt Mirel Bikic (mirel.bikic@me.com) som lärare.

Schemat finns här.

Labbar: Här finns indelning i laborationsgrupper. Det är samma grupper som i våras. Hör av er om ni önskar byta grupp.

Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.

Desstom kommer böckerna
Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och
Howard Goldberg, Kevin: XML:Visual QuickStart Guide, Peachpit Press Publications 2008
att användas.

Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni under "Webbkursen" på webbplatsen http://www.databasteknik.se

Läs gärna igenom kursplanen

Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
36 1. Introduktion till kursen och databaser
Här finns föreläsningsanteckningar
Ingen laboration första veckan, däremot en obligatorisk förberedelse inför kommande veckas laboration.


Build your own...: Kap 2
37 2. PHP och MySQL
Inga föreläsningsanteckningar denna vecka. Vi kommer att repetera PHP samt gå igenom kapitel 4, hur PHP kan kommunicera med MySQL.
Här finns laborationshandledning samt instruktioner för dreamweaverinställningar (uppdaterad 2012-09-12)
Läs kapitel 4 i Build your own...
38 3. E/R-modellen
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns förberedelseuppgift till laboration.
Här finns laborationshandledning.
Läs om "Introduktion till databaser och databashanterare", "Datamodellering med ER-modellen" och "Relationsdatabaser" på http://www.databasteknik.se
39 4. Många-till-många-relationer, SQL
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
40 5. SQL
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen populateall.txt med sql-kod för att lägga in data i tabeller.
41 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 5.
42 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 6.
43 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 7.
44 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 8.
45 Normalisering samt säkerhet
Här finns föreläsningsanteckningar del 1 och föreläsningsanteckningar del 2.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några bilder till laborationen.
Vecka 46 Introduktion till projekt
OBS ingen laboration denna vecka!
Här finns tips inför projektet.
Här finns projektbeskrivningen.
Vecka 47 Arbete med projekt. Ingen föreläsning men projkethandledning på schemalagd laborationstid.
Vecka 48 Arbete med projekt
Vecka 49 Arbete med projekt
Vecka 50 Projektredovisning fredag 14/12
Vecka 3 Reservtillfälle, projektredovisning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar