tisdag 6 augusti 2013

Databasbaserad publicering hösten 2013


Välkomna till höstens kurs i databasbaserad publicering. Som vanligt kommer den mesta informationen att finnas här på Things I Teach, men inlämingar sker på It's learing. Utöver mig Bo Peterson (bo.peterson@mah.se) kommer ni att träffa Axel Olsson (axel.olsson@mah.se), före detta student på medieteknik, numera anställd som utvecklare på Medea på Malmö högskola.

Schemat finns här.

Labbar: Här finns indelning i laborationsgrupper. Det är i stort sett samma grupper som i våras. Hör av er om ni önskar byta grupp.

Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.

Desstom kommer följande böcker att användas:
Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och
Howard Goldberg, Kevin: XML:Visual QuickStart Guide, Peachpit Press Publications 2008. OBS Visual QuickStart Guide verkar inte gå att beställa längre, vi letar efter ett alternativ.

Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni på webbplatsen http://www.databasteknik.se/webbkursen/

Läs gärna igenom kursplanen

Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
36 1. Introduktion till kursen och databaser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationsintroduktion.
Här finns laborationshandledning.
PHP & MySQL-Novice to Ninja: Kap 2
37 2. PHP och MySQL
Inga föreläsningsanteckningar denna vecka, däremot ett zip-arkiv med den kod jag går igenom på föreläsningen. Vi kommer att repetera PHP samt gå igenom kapitel 4, hur PHP kan kommunicera med MySQL.
Här finns snart laborationshandledning.
38 3. E/R-diagram
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Läs om E/R-diagram på webplatsen Databasteknik
39 4. Mer om E/R-diagram, många till många förhållanden
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
40 5. Mycket SQL blir det
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns ett zip-arkiv som behövs till labben.
41 6. Säkerhet
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Obs: grupp 1 har laboration 6 denna veckan, grupp 2 har laboration nästa vecka
42 7. Export av data, introduktion till xml
Här finns föreläsningsanteckningar.
Laboration endast för grupp 2 denna vecka.
43 Gästföreläsning om NOSQL och grafdatabaser
Pernilla Lindh från Neo technology berättar om grafdatabaser.
Här finns laborationshandledning lab 7.
Ett zip-arkiv med bilder till labben.
Om zip-arkivet inte går att öppna, prova att hämta bilderna här istället:
BNBG01
BNBG02
BNBG03
BR01
BR02
BR03
RGAN01
RYL01
RYL02
44 8. Import av data samt repetition
På föreläsningen kommer ett komplett exempel, från E/R-modellering till tabeller, php-sidor, export av data och slutligen import till InDesign att gås igenom.
Här finns laborationshandledning.
45 9. Xml och Xslt
Inga föreläsningsanteckningar, men en bra tutorial om xslt finns på W3schools. Här finns filer från föreläsningen. Läs readme-filen om hur filerna kan användas.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en xml-fil som behövs.
46 10. Projekt
Här finns projektbeskrivning.
Här finns projekttips.
Här finns bedömningsmatris.
OBS Ursprunglig fil med projekttips innehöll felaktig länk om fulltextsökning. Den är nu korrigerad.
47-50 Projektarbete
Handledning under schemalagda labbtillfällen. Må 18/11, Må 25/11, Må 2/12 är det ingen egentlig föreläsning, istället finns jag tillgänglig för att handleda på mitt kontor.
03 Projektredovisning
Projektinlämning 13 januari 2014 kl 12.00.
Projektredovisning 14 januari 2014 kl 9.15-12.

tisdag 30 april 2013

Screencasts laboration 11

Uppgift 1 del 1

Uppgift 1 del 2

Uppgift 1 del 3 samt uppgift 2

Uppgift 3

torsdag 21 februari 2013

Screencasts laboration 4

Eftersom det blev strömavbrott mitt under laboration 4 för ena gruppen kommer här videoinstruktioner till alla uppgifter.
Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Blooper

måndag 21 januari 2013

Välkomna till Programmering för webben, våren 2013

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://edu.mah.se/sv/Course/DA130A#Syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs på It's learning.

På Kronox finns aktuellt schema

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP-delen av boken. MySQL-delen av boken, dvs kopplingar till databaser, kommer att gås igenom i kursen Databasbaserad publicering i höst.

Boken kan beställas direkt från förlaget, både som e-bok ($29) och pappersversion ($39) på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql5/

eller från svenska butiker som tex Bokus och AdLibris

Lärare på kursen:
Kursansvarig Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
Laborationshandledare Mirel Bikic, mirel.bikic@me.com

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
4 1. Introduktion
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns instruktioner hur man ställer in Dreamweaver.
Läs s 49-53 i boken. Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
5 2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 53-56
6 3. Formulär
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 57-70 Repetera gärna formulär på Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
7 4. Strängar, if-satser
OBS: föreläsning inställd pga sjukdom. Läs föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Videoinstuktioner till laboration 4 kommer att publiceras under vecka 8 eftersom det blev strömavbrott under tisdagslabben.
8 självstudier
Här finns självstudie 1.
Här finns självstudie 2.
Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas varmt. Lösningar kommer senare att publiceras.
9 5. Kontrollstrukturer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
läs s. 76-85 i boken Eftersom det var både inställd föreläsning pga sjukdom och inställd lab pga strömavbrott i förra veckan kommer det också att bli repetition av materialet från vecka 4.
10 6. Strukturerad PHP-programmering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns extramaterial om include.
Här finns lösning till selfstudy 1.
Här finns lösning till selfstudy 2.
s 161-176
11 7. Filhantering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
12 8. Filuppladdning mm.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några filer som behövs till labben.
13 9. Cookies och sessions
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en bild som behövs till labben
14 10. Mail, bilder
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
15 11. Intro till databaser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen create.php.
16 12. Använda API
OBS följande förberedelse ska göras innan labben:
  1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
  2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr och tagga bilderna med sökord. Använd olika taggar men se till att flera bilder har samma tag.
  3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna i länken ovan och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
  4. Ta reda på ditt flickr user id. Om du inte hittar det på dina flickr-sidor kan du hitta det på http://idgettr.com/
Laborationsuppgifter
  1. Gör en sida som visar 50 bilder som matchar en viss söktext (Du väljer själv söktext. Ingen fantasi? Prova "cat", "dog", "game of thrones")
  2. Ändra så att sidan bara visar 20 bilder. Du måste då ändra i funktionen search i flickr.php
  3. Ändra så att sidan bara visar dina egna bilder. Gör det genom att lägga till en ny funktion i filen flickr.php som heter searchme. Den ska se ut som funktionen search, men variabeln $search måste kompletteras med user_id=ditt flickr-id. Full dokumentation för sökningen finns på http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.search.html
17 Introduktion till projekt
Här finns projektbeskrivning.
Här finns en några filer som behövs till labben
23 Redovisning av projekt för båda grupperna 4 juni kl 13.15-17.00