Things I Teach

torsdag 14 augusti 2014

Databasbaserad publicering hösten 2014

I höst blir det premiär för en ny plattform där kursmaterial för våra webbkurser presenteras: mah-webb.github.io. Gå dit istället för hit för att hitta materialet! Här kommer man nog bara att hitta kattbilder i framtiden.

fredag 17 januari 2014

Programmering för webben våren 2014

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://edu.mah.se/sv/Course/ME132A#Syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs på It's learning.

På Kronox finns aktuellt schema

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP-delen av boken. MySQL-delen av boken, dvs kopplingar till databaser, kommer att gås igenom i kursen Databasbaserad publicering i höst.

Boken kan beställas direkt från förlaget, både som e-bok och pappersversion på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql5/

eller från svenska butiker som tex Bokus och AdLibris

Lärare på kursen:
Kursansvarig: Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
Övriga lärare: Sebastian Bengtegård, sebastian.bengtegard@mah.se

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
4 1. Introduktion
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns instruktioner hur man ställer in Dreamweaver.
Läs s 49-53 i boken. Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
5 2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 53-56
6 3. Formulär
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns frivillig extrauppgift.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
Kap. 3, s. 57-70 Repetera gärna formulär på Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
7 4. Strängar, if-satser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns frivillig extrauppgift.
Här finns lösning till frivillig extrauppgift.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
 
8 Självstudier
Här finns självstudie 1.
Här finns självstudie 2.

Här finns lösning till selfstudy 1.
Här finns lösning till selfstudy 2.
Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas varmt. Lösningar kommer senare att publiceras.
För er som vill kolla mer finns det en massa PHP-tutorials på nätet, tex:
The New Boston
W3Schools
Zend
Codecademy
Tizag
9 5. Kontrollstrukturer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
läs s. 76-85 i boken
10 6. Strukturerad PHP-programmering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns extramaterial om include.
Kort information om studier utomlands kommer att ges.
Här finns de kodexempel som visades: lecture6.zip och includes.zip. Obs att mappen includes med filen footer.php ska ligga direkt i mappen ddwap.
s 161-176
11 7. Filhantering
OBS På grund av en dubbelbokning är föreläsningen den 10 mars inställd. Föreläsningsmaterialet som finns här kommer att gås igenom på labben istället.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
12 8. Filuppladdning mm.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några filer som behövs till labben. Högerklicka och välj Spara som...
singerstat.txt
calc.php.txt OBS Byt namn på filen till calc.php efter att du laddat ned den.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
13 9. Cookies och sessions
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
14 10. Mail, bilder
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en textfil till uppgift 2.
Här finns en bild till uppgift 5.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
15 11. Intro till databaser
Här finns föreläsningsanteckningar uppdaterade med både foreach- och whileloop för att söka i tabell.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen create.txt. Måste döpas om till create.php

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.

Viktigt: förberedelser inför laboration 12, nästa vecka:
 1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
 2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr och tagga bilderna med sökord. Använd olika taggar men se till att flera bilder har samma tag.
 3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna på http://www.web-development-blog.com/archives/search-for-photos-using-php-and-the-flickr-api/ och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
16 12. Använda API samt projektintro
Här finns föreläsningsanteckningar
Här finns laborationshandledning.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.

Här finns projektbeskrivning.
17-22 Arbete med projektet samt "överkursföreläsningar"
22 april: Överkursföreläsning om JavaScript. Se föreläsningsanteckningar

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.

5 maj: Överkurs om viktiga verktyg i professionella utvecklingsmiljörer:

12 maj: Överkurs om ramverk
23 Redovisning av projekt onsdag 4 juni kl 13.15-17.00

tisdag 6 augusti 2013

Databasbaserad publicering hösten 2013


Välkomna till höstens kurs i databasbaserad publicering. Som vanligt kommer den mesta informationen att finnas här på Things I Teach, men inlämingar sker på It's learing. Utöver mig Bo Peterson (bo.peterson@mah.se) kommer ni att träffa Axel Olsson (axel.olsson@mah.se), före detta student på medieteknik, numera anställd som utvecklare på Medea på Malmö högskola.

Schemat finns här.

Labbar: Här finns indelning i laborationsgrupper. Det är i stort sett samma grupper som i våras. Hör av er om ni önskar byta grupp.

Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.

Desstom kommer följande böcker att användas:
Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och
Howard Goldberg, Kevin: XML:Visual QuickStart Guide, Peachpit Press Publications 2008. OBS Visual QuickStart Guide verkar inte gå att beställa längre, vi letar efter ett alternativ.

Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni på webbplatsen http://www.databasteknik.se/webbkursen/

Läs gärna igenom kursplanen

Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
36 1. Introduktion till kursen och databaser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationsintroduktion.
Här finns laborationshandledning.
PHP & MySQL-Novice to Ninja: Kap 2
37 2. PHP och MySQL
Inga föreläsningsanteckningar denna vecka, däremot ett zip-arkiv med den kod jag går igenom på föreläsningen. Vi kommer att repetera PHP samt gå igenom kapitel 4, hur PHP kan kommunicera med MySQL.
Här finns snart laborationshandledning.
38 3. E/R-diagram
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Läs om E/R-diagram på webplatsen Databasteknik
39 4. Mer om E/R-diagram, många till många förhållanden
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
40 5. Mycket SQL blir det
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns ett zip-arkiv som behövs till labben.
41 6. Säkerhet
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Obs: grupp 1 har laboration 6 denna veckan, grupp 2 har laboration nästa vecka
42 7. Export av data, introduktion till xml
Här finns föreläsningsanteckningar.
Laboration endast för grupp 2 denna vecka.
43 Gästföreläsning om NOSQL och grafdatabaser
Pernilla Lindh från Neo technology berättar om grafdatabaser.
Här finns laborationshandledning lab 7.
Ett zip-arkiv med bilder till labben.
Om zip-arkivet inte går att öppna, prova att hämta bilderna här istället:
BNBG01
BNBG02
BNBG03
BR01
BR02
BR03
RGAN01
RYL01
RYL02
44 8. Import av data samt repetition
På föreläsningen kommer ett komplett exempel, från E/R-modellering till tabeller, php-sidor, export av data och slutligen import till InDesign att gås igenom.
Här finns laborationshandledning.
45 9. Xml och Xslt
Inga föreläsningsanteckningar, men en bra tutorial om xslt finns på W3schools. Här finns filer från föreläsningen. Läs readme-filen om hur filerna kan användas.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en xml-fil som behövs.
46 10. Projekt
Här finns projektbeskrivning.
Här finns projekttips.
Här finns bedömningsmatris.
OBS Ursprunglig fil med projekttips innehöll felaktig länk om fulltextsökning. Den är nu korrigerad.
47-50 Projektarbete
Handledning under schemalagda labbtillfällen. Må 18/11, Må 25/11, Må 2/12 är det ingen egentlig föreläsning, istället finns jag tillgänglig för att handleda på mitt kontor.
03 Projektredovisning
Projektinlämning 13 januari 2014 kl 12.00.
Projektredovisning 14 januari 2014 kl 9.15-12.

tisdag 30 april 2013

Screencasts laboration 11

Uppgift 1 del 1

Uppgift 1 del 2

Uppgift 1 del 3 samt uppgift 2

Uppgift 3

torsdag 21 februari 2013

Screencasts laboration 4

Eftersom det blev strömavbrott mitt under laboration 4 för ena gruppen kommer här videoinstruktioner till alla uppgifter.
Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Blooper

måndag 21 januari 2013

Välkomna till Programmering för webben, våren 2013

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://edu.mah.se/sv/Course/DA130A#Syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs på It's learning.

På Kronox finns aktuellt schema

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP-delen av boken. MySQL-delen av boken, dvs kopplingar till databaser, kommer att gås igenom i kursen Databasbaserad publicering i höst.

Boken kan beställas direkt från förlaget, både som e-bok ($29) och pappersversion ($39) på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql5/

eller från svenska butiker som tex Bokus och AdLibris

Lärare på kursen:
Kursansvarig Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
Laborationshandledare Mirel Bikic, mirel.bikic@me.com

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
4 1. Introduktion
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns instruktioner hur man ställer in Dreamweaver.
Läs s 49-53 i boken. Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
5 2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 53-56
6 3. Formulär
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 57-70 Repetera gärna formulär på Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
7 4. Strängar, if-satser
OBS: föreläsning inställd pga sjukdom. Läs föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Videoinstuktioner till laboration 4 kommer att publiceras under vecka 8 eftersom det blev strömavbrott under tisdagslabben.
8 självstudier
Här finns självstudie 1.
Här finns självstudie 2.
Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas varmt. Lösningar kommer senare att publiceras.
9 5. Kontrollstrukturer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
läs s. 76-85 i boken Eftersom det var både inställd föreläsning pga sjukdom och inställd lab pga strömavbrott i förra veckan kommer det också att bli repetition av materialet från vecka 4.
10 6. Strukturerad PHP-programmering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns extramaterial om include.
Här finns lösning till selfstudy 1.
Här finns lösning till selfstudy 2.
s 161-176
11 7. Filhantering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
12 8. Filuppladdning mm.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några filer som behövs till labben.
13 9. Cookies och sessions
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en bild som behövs till labben
14 10. Mail, bilder
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
15 11. Intro till databaser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen create.php.
16 12. Använda API
OBS följande förberedelse ska göras innan labben:
 1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
 2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr och tagga bilderna med sökord. Använd olika taggar men se till att flera bilder har samma tag.
 3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna i länken ovan och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
 4. Ta reda på ditt flickr user id. Om du inte hittar det på dina flickr-sidor kan du hitta det på http://idgettr.com/
Laborationsuppgifter
 1. Gör en sida som visar 50 bilder som matchar en viss söktext (Du väljer själv söktext. Ingen fantasi? Prova "cat", "dog", "game of thrones")
 2. Ändra så att sidan bara visar 20 bilder. Du måste då ändra i funktionen search i flickr.php
 3. Ändra så att sidan bara visar dina egna bilder. Gör det genom att lägga till en ny funktion i filen flickr.php som heter searchme. Den ska se ut som funktionen search, men variabeln $search måste kompletteras med user_id=ditt flickr-id. Full dokumentation för sökningen finns på http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.search.html
17 Introduktion till projekt
Här finns projektbeskrivning.
Här finns en några filer som behövs till labben
23 Redovisning av projekt för båda grupperna 4 juni kl 13.15-17.00

måndag 20 augusti 2012

Databasbaserad publicering hösten 2012


Välkomna till höstens kurs i databasbaserad publicering. Som vanligt kommer den mesta informationen att finnas här på Things I Teach, men inlämingar sker på It's learing. Något som skiljer från php-kursen i våras är att vi är flera lärare på kursen. Utöver mig Bo Peterson (bo.peterson@mah.se) kommer ni att träffa Magnus Westmar (magnus@dpn.se) samt Mirel Bikic (mirel.bikic@me.com) som lärare.

Schemat finns här.

Labbar: Här finns indelning i laborationsgrupper. Det är samma grupper som i våras. Hör av er om ni önskar byta grupp.

Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.

Desstom kommer böckerna
Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och
Howard Goldberg, Kevin: XML:Visual QuickStart Guide, Peachpit Press Publications 2008
att användas.

Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni under "Webbkursen" på webbplatsen http://www.databasteknik.se

Läs gärna igenom kursplanen

Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
36 1. Introduktion till kursen och databaser
Här finns föreläsningsanteckningar
Ingen laboration första veckan, däremot en obligatorisk förberedelse inför kommande veckas laboration.


Build your own...: Kap 2
37 2. PHP och MySQL
Inga föreläsningsanteckningar denna vecka. Vi kommer att repetera PHP samt gå igenom kapitel 4, hur PHP kan kommunicera med MySQL.
Här finns laborationshandledning samt instruktioner för dreamweaverinställningar (uppdaterad 2012-09-12)
Läs kapitel 4 i Build your own...
38 3. E/R-modellen
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns förberedelseuppgift till laboration.
Här finns laborationshandledning.
Läs om "Introduktion till databaser och databashanterare", "Datamodellering med ER-modellen" och "Relationsdatabaser" på http://www.databasteknik.se
39 4. Många-till-många-relationer, SQL
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
40 5. SQL
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen populateall.txt med sql-kod för att lägga in data i tabeller.
41 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 5.
42 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 6.
43 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 7.
44 XML med gästlärare Magnus Westmar
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning lab 8.
45 Normalisering samt säkerhet
Här finns föreläsningsanteckningar del 1 och föreläsningsanteckningar del 2.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några bilder till laborationen.
Vecka 46 Introduktion till projekt
OBS ingen laboration denna vecka!
Här finns tips inför projektet.
Här finns projektbeskrivningen.
Vecka 47 Arbete med projekt. Ingen föreläsning men projkethandledning på schemalagd laborationstid.
Vecka 48 Arbete med projekt
Vecka 49 Arbete med projekt
Vecka 50 Projektredovisning fredag 14/12
Vecka 3 Reservtillfälle, projektredovisning

torsdag 12 januari 2012

Välkomna till programmering för webben våren 2012

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://www.edu.mah.se/da130a/syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs som vanligt på It's learning.

Schema finns här

Här hittar ni indelning i laborationsgrupper

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP. MySQL, dvs kopplingar till databaser, kommer endast att gås igenom ytligt. Fördjupat innehåll om databaser kommer senare i kursen Databasbaserad publicering.

Boken kan beställas direkt från förlaget på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql4/

Vill man komma billigare undan kan man på samma länk beställa boken endast som pdf. Boken går även att beställa på Bokus på följande länk:

http://www.bokus.com/fs_id/11/b/9780980576818.html?pt=tipsa_mail

Lärare på kursen:
Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
John Niubo, john.niubo@mah.se
Marcin Kossowski, m09p3436@student.mah.se

Vecka
Kursmoment
Läs i boken
Kommentar
3
1. Introduktion till programmering, introduktion till PHP
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Instruktioner hur man ställer in Plats i Dreamweaver finns här
Kap 3, s. 73-77
Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
4
2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
Kap 3, s. 78-81
5
3. Formulär
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
Kap 3, s. 81-94
Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
6
4. Strängmanipulering, kontrollstrukturer
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här


7
5. Kontrollstrukturer
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Extramaterial om include finns här


8
6. Funktioner och includefiler
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här

Läs kap 6, s. 171-186 samt extramaterialet include.pdf
9
Endast självstudier
Lösningar till självstudieuppgifterna:

Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas starkt. De behöver inte lämnas in men om ni kör fast hjälper vi er, och om ni vill ha synpunkter på era lösningar är det bara att skicka dem till oss så kollar vi om det ser bra ut. 
10
7. Filhantering
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här


11
8. Mer filhantering. Läsa in filer med PHP. Ladda upp filer med PHP.
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • De kodexempel som gjordes under föreläsningen finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Några filer som behövs till labben finns här

Kap 12, s. 357-369.
12
9. Cookies och sessions
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • En bild som behövs till labben finns här

Kap 9, s. 261-278.
13
10. Skicka mail, skapa bilder, skapa pdf
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Exemplen som gicks igenom på föreläsningen finns här. Den innehåller filen FPDF.php som finns att hitta på fpdf.org, ett gratisbibliotek för att skapa pdgf med hjälp av php. 
 • Laborationshandledning finns här.
 • OBS att det har skett ett serverbyte sedan lab 9. Se följande dokument för instruktioner om hur man ändrar inställningar. 
 • En självstudieuppgift finns här
Obs att laborationen är flyttad till nästa vecka för båda grupperna. 


14
10. Skicka mail, skapa bilder, skapa pdf, fortsättning
 • Föreläsning inställd pga sjukdom
 • Laborationshandledning finns under vecka 13 ovan. 
 • OBS att det har skett ett serverbyte sedan lab 9. Se följande dokument för instruktioner om hur man ändrar inställningar. 


15
11. Introduktion till databaser
 • Ingen föreläsning (annandag påsk), teorin kommer att gås igenom i samband med laborationerna. Underlag finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Följande fil behövs till labben: create.php


16
12. Använda API
OBS följande förberedelse ska göras innan labben:
 1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
 2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr. 
 3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna i länken ovan och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
 4. Ta reda på ditt flickr user id. Om du inte hittar det på dina flickr-sidor kan du hitta det på http://idgettr.com/
Laborationsuppgifter
 1. Gör en sida som visar 50 bilder som matchar en viss söktext (Du väljer själv söktext. Ingen fantasi? Prova "cute cat", "rihanna", "beyonce", "jay-z")
 2. Ändra så att sidan bara visar 20 bilder. Du måste då ändra i funktionen search i flickr.php
 3. Ändra så att sidan bara visar dina egna bilder. Gör det genom att lägga till en ny funktion i filen flickr.php som heter searchme. Den ska se ut som funktionen search, men variabeln $search måste kompletteras med user_id=ditt flickr-id. Full dokumentation för sökningen finns på http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.search.html  17
  Introduktion till projektet
  • Projektbeskrivning finns här
  • Några hjälpfiler: project-php.zip
  • Projekthandledning 24 och 25 april


  18
  Projektarbete
  • Projekthandledning 3 maj


  19
  Projektarbete
  • Projekthandledning 9 maj


  20
  Projektarbete
  • Projekthandledning 15 maj


  21
  Projekarbete
  • Projekthandledning 22 maj 


  22
  Projektredovisning

  • Följande ska lämnas in på it's learning senast måndag28 maj kl 08.00:
   • alla sidor med PHP-kod och HTML-kod ihopzippade
   • en länk till ett fungerande projekt
   • en rapport omfattande minst en A4-sida där du beskriver ditt projekt. 
  • Projektredovisning måndag 28 maj kl 13-16


    söndag 21 augusti 2011

    Välkomna till Databasbaserad publicering hösten 2011

    Välkomna till höstens kurs i databasbaserad publicering. Som vanligt kommer den mesta informationen att finnas här på Things I Teach, men inlämingar sker på It's learing. Något som skiljer från php-kursen i våras är att vi är flera lärare på kursen. Utöver mig kommer ni att träffa Magnus Jönsson (magnus@dpn.se) samt Axel Olsson (olsson.axel@gmail.com) som lärare.

    Schemat finns här. Följande indelning i labbgrupper gäller:

    Efternamn som börjar på A-K är i grupp 1
    Efternamn som börjar på L-Ö är i grupp 2


    Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.
    Desstom kommer böckerna Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och Cheryl M. Hughes, The Web Wizard's Guide to XML, Pearson Education, 2003, ISBN 0-201-76990-5 att användas. Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni under "Webbkursen" på webbplatsen http://www.databasteknik.se

    Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:

    Vecka Kursmoment Läs Kommentar
    35 1. Introduktion till kursen och databaser
    Föreläsningsanteckningar finns här
    Laborationshandledning finns här

    OBS: om dvwebb.mah.se inte svarar, prova istället homeweb.mah.se

    Build your own...: Kap 2
    36 2. PHP för att kommunicera med MySQL

    Föreläsningsanteckningar finns här

    Laborationshandledning finns här OBS uppdaterad 2011-09-06 kl 14.00. 

    Instruktioner för att skapa site i dreamweaver finns här. OBS: byt ut da130a mot me105a i instruktionerna!
    Build your own...: Kap 4
    37 3. Relational Database Design
    Föreläsningsanteckningar finns här

    Förberedelseuppgift till lab 3 finns här

    Laborationshandledning till lab 3 finns här. Obs korrigerad version 2011-09-15. Några fel rättade, huvudsakligen hade det smugit sig in kommentartecken före $output=
    Build your own...: Kap 5 samt kap 2-3 i Databasteknik.
    38 4. Relational Database Design, fortsättning
    Föreläsningsanteckningar finns här
    Laborationshandledning 4 finns här.

    39 5. SQL på längden och tvären
    Föreläsningsanteckningar finns här
    Laborationshandledning 5 finns här.
    En fil med SQL-kod för att lägga till data i tabeller finns här.

    40 6. Dataintergritet, normalisering, säkerhet
    Föreläsningsanteckningar finns här:  del1 och del2
    Laborationshandledning finns här.
    3 okt
    41 7. Export av data
    Laborationshandledning finns här.
    Bilder som behövs till labben finns här
    10 okt
    42 8. XML 17 okt. Magnus
    43 9. 24 okt. Magnus
    44 10. 31 okt. Magnus
    45 11.  7 nov. Magnus
    46 12. Ingen undervisning men fundera på vilket projekt du vill göra och med vem. 
    Projektbeskrivning finns här
    14 nov.
    47-51 13. Projektstart
    Anteckningar från föreläsning den 21 november med tips om projektet finns här

    Torsdag 24 november kl 13-16 finns det möjlighet till projekthandledning i B353.

    Fredag 25 november är det däremot ingen handledning, men B353 är bokad så att man kan sitta där och jobba.


    Följande tillfällen v 48-51 kommer handledare att finnas tillgänglig i bokad labsal:

    ons 30/11 kl 13-15 Bo
    tor 1/12 kl 13-15 Bo
    tisdag 6/12 kl 13-16 Bo
    onsdag 7/12 kl 13-16 Axel
    torsdag 8/12 kl 13-16 Bo ersätter tisdag 6/12
    tisdag 13/12 13-16 Bo
    torsdag 15/12 13-15 Bo extrainsatt
    tisdag 20/12 13-16 Bo

    2
    Projektredovisning
    Onsdag 11 januari Torsdag 12 januari kl 13-17 i Maclabbet B353

    måndag 28 mars 2011

    Screencasts, repetitionsuppgifter laboration 7

    Här kommer screencasts till repetionsuppgifter i lab 7. Obs att laborationen kallas lab 8 i filmerna eftersom den hade nummer 8 förra året.

    Uppgift 3, lab 7    Uppgift 4, lab 7    Uppgift 5, lab 7