tisdag 21 september 2010

Välkomna till Databasbaserad publicering!

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. Målet är att laborationshandledningar ska finnas tillgängliga senast fredagen innan laborationsveckan. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.
OBS: I samråd med alla studenter som var på föreläsningen 6 september kom vi överens om några schemajusteringar. Istället för att ha föreläsning på måndag och lab för halva gruppen på tisdag och andra halvan på onsdag kör vi istället normalt enligt följande, men vissa ändringar kommer att förekomma:


tisdagar: Föreläsning (med laborationsinslag) för samtliga studenter
onsdagar: Laboration (med föreläsningsinslag) för samtliga studenter


På så vis sker all undervisning i Mac-sal så att ni alla har tillgång till dator. 


De första veckorna kommer undervisningen att ske enligt följande:


Måndag 6/9: Föreläsning för samtliga studenter (har varit)
Tisdag 7/9: Laboration (med förelsäsningsinslag) för samtliga studenter
Ons 8/9: Ingen undervisning


Måndag 13/9: Föreläsning för samtliga studenter
Tisdag 14/9: Ingen undervisning pga tjänsteresa
Onsdag 15/9: Laboration (med föreläsningsinslag) för samtliga studenter


Detaljer för följande veckor kommer. 
Föreläsningar är nästan alltid på måndagar kl 13.15-15. Laborationer för grupp 1 är vanligtvis tisdagar 13.15-16 (står 13.15-17 på schemat) och för grupp 2 onsdagar 13.15-16 (står 13.15-17 på schemat).
Laborationsgrupper:
efternamn som börjar på A tom Johansson, Lena tillhör grupp 1
efternamn Johansson, Marcus tom efternamn som börjar på Ö tillhör grupp 2


OBS: Om det blir max 20 deltagare i kursen kan det hända att det bara blir en laborationsgrupp.
Kursplan för kursen finns på http://www.edu.mah.se/me105a/syllabus
Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs som vanligt på It's learning.
Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.
Desstom kommer böckerna Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och Cheryl M. Hughes, The Web Wizard's Guide to XML, Pearson Education, 2003, ISBN 0-201-76990-5 att användas. Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni under "Webbkursen" på webbplatsen http://www.databasteknik.se

Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
36 1. Introduktion till kursen och databaser
Föreläsningsanteckningar finns här
Laborationshandledning finns här

Build your own...: Kap 2 OBS: laboration för samtliga på tisdag. Ingen laboration på onsdag. 
37 2. PHP för att kommunicera med MySQL
Föreläsningsanteckningar finns här
Laborationshandledning finns här

Build your own...: Kap 4 Föreläsning för samtliga på måndag
Laboration för samtliga på onsdag.
Ingen laboration på tisdag. 
38 2. PHP för att kommunicera med MySQL forts
Laborationshandledning för tisdag 21 september finns här. Det är lab 2 som skulle gjorts förra veckan då det inte gick att logga in. Då kapitel 4 är omfattande fortsätter vi på onsdag 22 september med det vi inte hinner med under tisdagen.

Build your own...: Kap 4 Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag och onsdag.
39 3. Relational Database Design
På tisdagen blir det repetition av loopar (for, while, foreach) och arrayer) samt att vi gör klart kapitel 4. På onsdagen kommer vi in på kapitel 5 i "Build your own... " som behandlar grunderna för relationsdatabaser med flera tabeller kopplade till varandra.
Build your own...: Kap 5 Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag och onsdag.
40 4. Relational Database Design
Nu kör vi igång på allvar med teorin för relationsdatabaser. Vi kommer in på kapitel 5 i "Build your own... " som behandlar grunderna för relationsdatabaser med flera tabeller kopplade till varandra. Vi kommer även att titta i boken Databasteknik, kapitel 2 och 3. Föreläsningsanteckningar för tisdag 5 oktober finns här
Build your own...: Kap 5 samt kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på databasteknik.se Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag och onsdag.
41 5. Relational Database Design, fortsättning
Vi avslutar kapitel 5 i "Build your own... " som behandlar grunderna för relationsdatabaser med flera tabeller kopplade till varandra. Föreläsningsanteckningar för tisdag 12 oktober finns här
Föreläsningsanteckningar för onsdag 13 oktober finns här
Build your own...: Kap 5 samt kapitel 7 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på databasteknik.se  Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag och onsdag.
42 5. Relational Database Design, fortsättning
Laborationshandledning för tisdag 19 oktober finns här
Förberedelse laboration 3 Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag och onsdag.
43 6. Xml
Mer info om veckans innehåll finns här

Laborationshandledning för onsdag 27 oktober finns här
Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag. Självstudieuppgift med obligatorisk inlämning (laboration 4) för samtliga på onsdag.
44 Endast självstudier. Fortsätt med laboration 4. .
45 7. Indesign och Xml. Laborationshandledning för tisdag 9 november finns här. Kompletterande: xml.php.stomme Ingen undervisning på måndag.
Laboration för samtliga på tisdag och onsdag..
46 7. Indesign och Xml. Laborationshandledning och kompletterande xml-fil finns här Eftersom jag befinner mig på tjänsteresa vecka 46 kommer det inte att finnas handledare tillgänglig. Endast självstudier alltså, men obligatorisk inlämning av laboration 6.
47 8. Projektstart. Projektet kommer att presenteras måndagen den 22 november. Projektbeskrvining finns här. Undervisning för samtliga måndag, tisdag och onsdag
48 8. Projektarbete Projekthandledning tisdag-onsdag
49 8. Projektarbete Projekthandledning tisdag-onsdag
50 8. Projektarbete Projekthandledning tisdag. Projektredovisning onsdag. Det finns även möjlighet att redovisa efter jul.
2 8. Projektarbete Projektredovisning onsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar