fredag 17 januari 2014

Programmering för webben våren 2014

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://edu.mah.se/sv/Course/ME132A#Syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs på It's learning.

På Kronox finns aktuellt schema

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken PHP & MySQL-Novice to Ninja av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP-delen av boken. MySQL-delen av boken, dvs kopplingar till databaser, kommer att gås igenom i kursen Databasbaserad publicering i höst.

Boken kan beställas direkt från förlaget, både som e-bok och pappersversion på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql5/

eller från svenska butiker som tex Bokus och AdLibris

Lärare på kursen:
Kursansvarig: Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
Övriga lärare: Sebastian Bengtegård, sebastian.bengtegard@mah.se

Vecka Kursmoment Läs Kommentar
4 1. Introduktion
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns instruktioner hur man ställer in Dreamweaver.
Läs s 49-53 i boken. Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
5 2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Kap. 3, s. 53-56
6 3. Formulär
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns frivillig extrauppgift.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
Kap. 3, s. 57-70 Repetera gärna formulär på Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
7 4. Strängar, if-satser
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns frivillig extrauppgift.
Här finns lösning till frivillig extrauppgift.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
 
8 Självstudier
Här finns självstudie 1.
Här finns självstudie 2.

Här finns lösning till selfstudy 1.
Här finns lösning till selfstudy 2.
Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas varmt. Lösningar kommer senare att publiceras.
För er som vill kolla mer finns det en massa PHP-tutorials på nätet, tex:
The New Boston
W3Schools
Zend
Codecademy
Tizag
9 5. Kontrollstrukturer
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
läs s. 76-85 i boken
10 6. Strukturerad PHP-programmering
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns extramaterial om include.
Kort information om studier utomlands kommer att ges.
Här finns de kodexempel som visades: lecture6.zip och includes.zip. Obs att mappen includes med filen footer.php ska ligga direkt i mappen ddwap.
s 161-176
11 7. Filhantering
OBS På grund av en dubbelbokning är föreläsningen den 10 mars inställd. Föreläsningsmaterialet som finns här kommer att gås igenom på labben istället.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
12 8. Filuppladdning mm.
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns några filer som behövs till labben. Högerklicka och välj Spara som...
singerstat.txt
calc.php.txt OBS Byt namn på filen till calc.php efter att du laddat ned den.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
13 9. Cookies och sessions
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
14 10. Mail, bilder
Här finns föreläsningsanteckningar.
Här finns laborationshandledning.
Här finns en textfil till uppgift 2.
Här finns en bild till uppgift 5.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.
15 11. Intro till databaser
Här finns föreläsningsanteckningar uppdaterade med både foreach- och whileloop för att söka i tabell.
Här finns laborationshandledning.
Här finns filen create.txt. Måste döpas om till create.php

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.

Viktigt: förberedelser inför laboration 12, nästa vecka:
  1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
  2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr och tagga bilderna med sökord. Använd olika taggar men se till att flera bilder har samma tag.
  3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna på http://www.web-development-blog.com/archives/search-for-photos-using-php-and-the-flickr-api/ och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
16 12. Använda API samt projektintro
Här finns föreläsningsanteckningar
Här finns laborationshandledning.

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.

Här finns projektbeskrivning.
17-22 Arbete med projektet samt "överkursföreläsningar"
22 april: Överkursföreläsning om JavaScript. Se föreläsningsanteckningar

Här finns de kodexempel som visades på föreläsningen.

5 maj: Överkurs om viktiga verktyg i professionella utvecklingsmiljörer:

12 maj: Överkurs om ramverk
23 Redovisning av projekt onsdag 4 juni kl 13.15-17.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar