torsdag 12 januari 2012

Välkomna till programmering för webben våren 2012

Kursen är upplagd med en föreläsning följd av laboration varje vecka, där syftet med laborationen är att träna de moment som gicks igenom på föreläsningen. I slutet av kursen kommer även ett projekt att genomföras.

Kursplan för kursen finns på http://www.edu.mah.se/da130a/syllabus

Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs som vanligt på It's learning.

Schema finns här

Här hittar ni indelning i laborationsgrupper

Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP. MySQL, dvs kopplingar till databaser, kommer endast att gås igenom ytligt. Fördjupat innehåll om databaser kommer senare i kursen Databasbaserad publicering.

Boken kan beställas direkt från förlaget på följande länk:

http://www.sitepoint.com/books/phpmysql4/

Vill man komma billigare undan kan man på samma länk beställa boken endast som pdf. Boken går även att beställa på Bokus på följande länk:

http://www.bokus.com/fs_id/11/b/9780980576818.html?pt=tipsa_mail

Lärare på kursen:
Bo Peterson, bo.peterson@mah.se
John Niubo, john.niubo@mah.se
Marcin Kossowski, m09p3436@student.mah.se

Vecka
Kursmoment
Läs i boken
Kommentar
3
1. Introduktion till programmering, introduktion till PHP
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Instruktioner hur man ställer in Plats i Dreamweaver finns här
Kap 3, s. 73-77
Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över.
4
2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
Kap 3, s. 78-81
5
3. Formulär
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
Kap 3, s. 81-94
Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag
6
4. Strängmanipulering, kontrollstrukturer
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här


7
5. Kontrollstrukturer
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Extramaterial om include finns här


8
6. Funktioner och includefiler
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här

Läs kap 6, s. 171-186 samt extramaterialet include.pdf
9
Endast självstudier
Lösningar till självstudieuppgifterna:

Uppgifterna är frivilliga men rekommenderas starkt. De behöver inte lämnas in men om ni kör fast hjälper vi er, och om ni vill ha synpunkter på era lösningar är det bara att skicka dem till oss så kollar vi om det ser bra ut. 
10
7. Filhantering
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här


11
8. Mer filhantering. Läsa in filer med PHP. Ladda upp filer med PHP.
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • De kodexempel som gjordes under föreläsningen finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Några filer som behövs till labben finns här

Kap 12, s. 357-369.
12
9. Cookies och sessions
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • En bild som behövs till labben finns här

Kap 9, s. 261-278.
13
10. Skicka mail, skapa bilder, skapa pdf
 • Föreläsningsanteckningar finns här
 • Exemplen som gicks igenom på föreläsningen finns här. Den innehåller filen FPDF.php som finns att hitta på fpdf.org, ett gratisbibliotek för att skapa pdgf med hjälp av php. 
 • Laborationshandledning finns här.
 • OBS att det har skett ett serverbyte sedan lab 9. Se följande dokument för instruktioner om hur man ändrar inställningar. 
 • En självstudieuppgift finns här
Obs att laborationen är flyttad till nästa vecka för båda grupperna. 


14
10. Skicka mail, skapa bilder, skapa pdf, fortsättning
 • Föreläsning inställd pga sjukdom
 • Laborationshandledning finns under vecka 13 ovan. 
 • OBS att det har skett ett serverbyte sedan lab 9. Se följande dokument för instruktioner om hur man ändrar inställningar. 


15
11. Introduktion till databaser
 • Ingen föreläsning (annandag påsk), teorin kommer att gås igenom i samband med laborationerna. Underlag finns här
 • Laborationshandledning finns här
 • Följande fil behövs till labben: create.php


16
12. Använda API
OBS följande förberedelse ska göras innan labben:
 1. Gå in på flickr.com och öppna ett konto om du inte redan har ett
 2. Ladda upp minst 10 egna foton på flickr. 
 3. Läs igenom avsnittet API authentication i instruktionerna i länken ovan och skaffa en egen API key. Spara den på ett ställe så att du kommer åt den under labben. 
 4. Ta reda på ditt flickr user id. Om du inte hittar det på dina flickr-sidor kan du hitta det på http://idgettr.com/
Laborationsuppgifter
 1. Gör en sida som visar 50 bilder som matchar en viss söktext (Du väljer själv söktext. Ingen fantasi? Prova "cute cat", "rihanna", "beyonce", "jay-z")
 2. Ändra så att sidan bara visar 20 bilder. Du måste då ändra i funktionen search i flickr.php
 3. Ändra så att sidan bara visar dina egna bilder. Gör det genom att lägga till en ny funktion i filen flickr.php som heter searchme. Den ska se ut som funktionen search, men variabeln $search måste kompletteras med user_id=ditt flickr-id. Full dokumentation för sökningen finns på http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.search.html  17
  Introduktion till projektet
  • Projektbeskrivning finns här
  • Några hjälpfiler: project-php.zip
  • Projekthandledning 24 och 25 april


  18
  Projektarbete
  • Projekthandledning 3 maj


  19
  Projektarbete
  • Projekthandledning 9 maj


  20
  Projektarbete
  • Projekthandledning 15 maj


  21
  Projekarbete
  • Projekthandledning 22 maj 


  22
  Projektredovisning

  • Följande ska lämnas in på it's learning senast måndag28 maj kl 08.00:
   • alla sidor med PHP-kod och HTML-kod ihopzippade
   • en länk till ett fungerande projekt
   • en rapport omfattande minst en A4-sida där du beskriver ditt projekt. 
  • Projektredovisning måndag 28 maj kl 13-16